Matteplåster

This page is a sub-page of our page on Potential Projects.

///////

Related KMR pages:

Math bandages

///////

Other related sources of information:

Online Confolio archive

In Swedish:

Kan du hjälpa dina barn med matten?

///////

Övergripande mål:

Ökad genomströmning genom svårighetskartläggning
och didaktiska flaskhalsinterventioner

1. Metod: Hjälpa den individuella studenten att:

A. identifiera vad studenten inte kan (av det studenten borde ha kunnat) sedan tidigare (genom “bakåtgapsmodellering“) och (genom både f2f-möten och online-möten) föreslå anpassade interaktiva “rekapituleringsövningar”.

B. identifiera vad som känns besvärligt/omöjligt under pågående kurs/avslutad icke-godkänd kurs och förslå åtgärder för att studenten ska kunna klara kursen (= klara tentan) nästa gång.

2. Process: Berättelseförstärkning genom interaktivering och kunskapsaggregering.

A: Kartläggning:

• Vad fattas sedan tidigare? (Det finns diagnostiska test som kan visa på gap bakåt)
• Vilka avsnitt är svårast att klara av (= har mest misslyckanden på tentorna)?
• Hur undervisar vi om dessa svåra avsnitt?
• Vilket material används?
• Hur är begreppen relaterade till varandra i olika kurser?
(Se kursmodell av Envariabel för Bio och K nedan)

B: Didaktiska flaskhalsinterventioner:

1. Förbättring av det problematiska materialet genom ”länkning” till alternativa förklaringar i olika nätbaserade lärmiljöer som t.ex. YouTube.

2. Kunskapsaggregering, dvs inspelning, efterhandsbearbetning och inlänkning av instruktiva lärupplevelser, är även här av avgörande betydelse för att kunna förändra och förbättra materialet.

3. Interaktivering av problematiska figurer: Ett omvittnat problematiskt moment vid studiet av matematik är den traditionella (och ibland mycket ”läsar-ovänliga”) relationen mellan figurerna (= de grafiska illustrationerna) och den flödande texten i en typisk kursbok. Den förklarande figuren, som ofta illustrerar någon form av dynamiskt samband eller förlopp, är inte bara fix och statisk utan befinner sig ofta även på fel sida i boken i förhållande till den beskrivande texten, vilket leder till ett ständigt bläddrande fram och tillbaka i boken när man försöker följa textens resonemang kring de olika figurerna.

Genom att tillämpa överlagringsteknik från s.k. augmented reality kan figurerna kopplas till interaktiva program som ”blåser liv” i formlerna – med hjälp av interaktiva matematikprogram som t.ex. The Graphing Calculator – och möjliggör erfarenhetsbaserade kognitiva feedbackloopar med stor lärandepotential och insiktskraft. I samarbete med t.ex CL/TL programmen, MatteCoach, ARC och RCN kan biblioteket erbjuda en personaliserad interaktiveringstjänst av problematiska figurer – liksom även av andra problematiska avsnitt – i kurslitteraturen.

///////

Matteplåster modell i Conzilla:
Matteplåster-conzilla

Mattekurser som processmodeller:

Matematik för Bio och K (Kursmodell 2007):
Gunnar Johnsson och Ambjörn Naeve i Matriks projektet)

Calculus for Bio and K (2007) in Conzilla

///////

• Math Rehab
• What is Mathematics?
Mathematics is Representation
• Learning Object Repository

////////

• Algebra

///////

• Some basic algebraic concepts

Expected challenges to understanding:

Relations
Group, Ring, Field, Module, Vector Space
Rings of Polynomials
Disambiguating plus

///////

• Linear Algebra

Expected challenges to understanding:

Linear Transformations
Vectors and their Coordinates in different Bases
Eigenvalues and Eigenvectors
Diagonalization of Quadrics

///////

• Calculus

///////

• Calculus of One Real Variable

Expected challenges to understanding:

Taylor Expansion
The Chain Rule
Integration
Fourier Series

///////

• Calculus of Several Real Variables

Expected challenges to understanding:

Gradients
Taylor Expansion
The Chain Rule
Different Coordinate Systems

///////

• Calculus of One Complex Variable

Expected challenges to understanding:

Conformal Mapping
Inversion
Möbius Transformations
Steiner Circles (and the Circle of Appollonius)
Stereographic Projection

///////

• Geometry
• Metric Geometry
• Euclidean Geometry
Geometric Shapes

///////

• Plane Curves

Expected challenges to understanding:

Conics
Evolutes and Involutes

///////

• Surfaces

Expected challenges to understanding:

Quadric Surfaces

///////

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *