NSDL på YouTube

Fjorton filmer på Youtube:

Film 1: Introduktion till projektet:

Film 2: Två workshops på temat kravaller och konflikter:

Film 3: Arbetsresultat och efterbearbetning:

Film 4: Hur känns det att arbeta så här?

Film 5: Kan skolan arbeta så här? (Lärarnas reflektioner):

Film 6: Ambjörns utvidgningar:

Film 7: Den aktiva förorten: Från arbetsförmedling till samarbetsförmedling:

Film 8: Fotboll och politik – en analogisk berättelse:

Film 9: Historisk aktivism – aktivismens historia:

Film 10: Hur kan vi gå vidare?

Film 11: Kunskapsgapsmappning: Kulturen som stöd för skolans individanpassning:

Film 12: Kunskapsmappning och möjlighetsnätverk:

Film 13: Asynkron Public Service:

Film 14: From News to Views – connecting the dots:

//////////////////////////////////

Alla de 14 filmerna i serien:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *