The Knowledge Management Research Group

Lärande och IT: pedagogik, teknik, samhälle

Öppen seminarieserie vt 2002

Program

Arrangörer:

  • IPLab & CID / NADA / Kungliga Tekniska Högskolan
  • Multimediaprogrammet / Pedagogiska Institutionen / Stockholms Universitet
  • Lärarhögskolan i Stockholm

[For information in English, please send an e-mail to tessy@nada.kth.se]

I debatten kring lärande och IT sätts vanligen tekniken i fokus medan diskussioner om användning och lärande ofta saknas.En utvecklad debatt kräver dock fördjupad kunskap om villkoren för människors användning av teknik liksom om de övergripande villkoren för lärandet i det framväxande kunskapssamhället.

Samtidens utveckling inom IT fokuseras alltmer på utbildning och lärande. Begrepp och företeelser som distansutbildning, e-learning, IT-stöd för lärande, pedagogiska spel och pedagogisk design förekommer både på företag och högskolor. IT möjliggör nya former av lärande och kunskap. IT bidrar också till att förändra vår syn på kunskap och relationen mellan personlig utveckling och formellt lärande.

I seminarieserien LÄRANDE OCH IT: PEDAGOGIK, TEKNIK, SAMHÄLLE kommer vi att undersöka spänningar mellan olika perspektiv och aktörer inom området och erbjuda en plattform för presentation av erfarenheter,perspektiv och teorier från teknikutvecklare såväl som kritiska pedagoger. Ambitionen är att skapa ett forum för diskussioner av nya perspektiv och nya frågeställningar.

Seminarieserien vänder sig till teknologer och pedagoger, utvecklare, utbildare och praktiker samt lärare och forskare. Platsen för seminariet är NADAs och CIDs lokaler på KTH, Lindstedtsvägen 5.

Se bifogad bilaga för ett preliminärt program för vårens seminarier. För påminnelser och löpande information om seminarierna skicka ett mail till tessy@nada.kth.se.

Välkomna!

För information och kontakt:

No comments
Enter your comment:

Author: