The Knowledge Management Research Group

Examination av kurs i semantic web

Historik och visioner

 • Metaseminarie 1 på Learning Lab den 12 september 2002.
 • Den semantiska webben och biblioteksvärlden - föreläsning på ABM i uppsala 4 December 2002.

RDF - Resource Description Framework

 • Översikt av verktyg.
  • Contextmaps a research idea
  • Kaptiel 2 i ännu ej publicerad artikel
 • Metaseminarie 1 och 2

RDF användning i praktiken

 • Handledning av ett exjobb kring directory mozilla.
 • Handledning under utvecklingen av SCAM.
 • Designat och gjort om Conzilla till ett graf baserat RDF verktyg.
 • Deltagit i designen av Edutella, www2002 papperet.
 • En hel del praktiskt arbete med Jena

RDF Schema och RDF semantik

OWL - Web Ontology Language

No comments
Enter your comment:

Author: