The Knowledge Management Research Group

MetaSeminariet

Under hösten 2002 hålls på Uppsala Learninglab en seminarieserie om metadata ur olika perspektiv.

Seminarieledare är Matthias Palmér, doktorand i datalogi på CID/NADA/KTH.

Programmet

 • 12 september kl. 10.00 (ppt)
  Den semantiska webben Introduktion
  Vision, behov och pragmatik
 • 15 oktober kl. 10.00 (ppt)
  Kunskapssystem och metadata
  Standarder, samarbete och återanvändning
 • 12 november kl. 10.00
  Icke-auktoritära principer
  Verktyg för den semantiska webben

Länkar till en del av det som diskuterats

No comments
Enter your comment:

Author: