The Knowledge Management Research Group

Kurs om den Semantiska Webben

Examination

Kursen ges och examineras på individuell basis. Matthias

Kursupplägg

Historik och visioner

 • Några frågeställningar:
  • Hypertextens begränsningar
  • Behov av metadata
  • Vad innebär interoperabilitet?
 • Inläsning:

RDF - Resource Description Framework

 • Några frågeställningar:
  • Uppdelning mellan syntax och semantik respektive serialisering, hur hänger det ihop?
  • När används namnrymder, datatyper respektive grafkonstruktioner.
 • Inläsning:

RDF användning i praktiken

 • Frågeställningar:
  • Hur används RDF i olika ramverk
  • Var går skiljelinjen mellan data och metadata
  • Vilka praktiska fördelar och nackdelar finns det
 • Inläsning:
  • Dublin Core
  • RSS
  • Annotea
  • SVG
 • Undersökning av verktyg och lagringsmetoder.

RDF Schema och RDF semantik

OWL - Web Ontology Language

No comments
Enter your comment:

Author: