The Knowledge Management Research Group

Seminarium om den semantiska webben, UR ⚠ 2003-06-18

Välkomna till ett seminarium om den semantiska webben!

  • Vad är den / Till vad kan den användas?
  • Vad kan den betyda för utbildningen inom några år?
  • Hur långt har vi nått i Sverige / internationellt?

Bakgrund

Sedan ett par år bedrivs ett samarbete mellan KTH/Uppsala Learning Lab, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande (CFL) och Sveriges Utbildningsradio (UR) för att utveckla lärmiljöer för nästa generations Internet - den s.k. semantiska webben. Utvecklingsarbetet koordineras av KMR-gruppen - en forskargrupp inom området interaktiva lärmiljöer på Centrum för användarorienterad IT Design (CID) på Kungliga Tekniska Högskolan.

Vi vill nu utvidga samarbetet och bjuder därför in till ett seminarium som ska handla om vad den semantiska webben är, hur den kan användas för utbildningsändamål, vad som hittills uppnåtts och hur man bäst går vidare i utvecklingsarbetet.

Tid och plats

Datum: 18 juni Plats: UR, Tulegatan 7, Stockholm Tid: 12 - 17

Varför en semantisk webb?

Information (böcker, tv, radio, tidningsartiklar, avhandlingar etc.) lagras alltmer i databaser och kan publiceras på internet. Detta har lett till ett aldrig tidigare skådat informationsutbud vilket skapat helt nya förutsättningar för hur vi söker, använder och arbetar med information. Som alla vet håller vi på att drunkna i detta nya utbud. Sökbarheten är ofta mycket dålig och informationen ligger låst i databaser som inte kan kommunicera med varandra. Man måste veta VAR man ska söka (= vilken ”portal” man ska gå till) innan man kan börja söka överhuvudtaget. Det är bl.a. här som den semantiska webben kommer in, genom att beskriva informationen på ett standardiserat sätt. De nya informationsarkitekturer som den semantiska webben möjliggör kommer att resultera i en mängd viktiga och intressanta konsekvenser för utbildningsområdet.

Program

12-13 Lunch 13-14 Vad är den semantiska webben? Till vad kan den användas? 14-14.30 Det pedagogiska perspektivet; Hur kommer den semantiska webben att påverka lärandet? 14.30-15 Demonstration av sökning i ihopkopplade databaser. 15-17 Diskussion om hur man bäst går vidare

OSA 5/6, 08-784 42 41 eller kwi@ur.se

Presentation

Lärmiljöer på den semantiska webben, Ambjörn Naeve.

Välkommen!

URKTHUppsala Learning LabCFLMyndigheten för skolutveckling
No comments
Enter your comment:

Author: