The Knowledge Management Research Group

Seminarium om IT-standarder för Lärande

$LinkAlt

Nyligen har i Sverige inom SIS startats en ny kommitté för standardisering av IT-stöd för Lärande. Denna kommitté skall

  • Bevaka den internationella utvecklingen inom området.
  • Delta i det internationella standardiseringsarbetet
  • Föreslå vokabulärer och taxonomier för svenskt bruk
  • Ge information och seminarier

Som ett första seminarium i den seminarieserie vi planerar inbjuder vi härmed till

Ett Öppet Kortseminarium den 11 april kl. 16:30 till 18:00 på SIS, Sankt Paulsgatan 6 i Stockholm.

Vi skall hålla till i rum Hugin på Konferensavdelningen som ligger på våningsplan 3, två trappor ner från receptionen..

Program:

Lärteknologistandarder - en översikt över området samt arbetet inom SIS-kommitté (AG36) för IT-stöd för lärande.

FÖREDRAGSHÅLLARE: KMR-gruppenKTH/CID (Ambjörn Naeve, Mikael Nilsson, Fredrik Paulsson).

ABSTRACT: Den explosiva utveckling som för närvarande pågår inom lärteknologiområdet har satt fokus på behovet av internationellt accepterade standarder. Vi kommer att beskriva hur vi arbetar inom AG36 samt försöka ge en översikt över de mest inflytelserika standardiseringsprocesser som för närvarande pågår och beskriva hur de påverkar utvecklingen av nätbaserade lärmiljöer både vad gäller möjligheter och begränsningar. Området vimlar av akronymer och några av dem som kommer att tas upp är IMS, AICC, IEEE/LTSC, SCORM och RDF. Speciellt kommer de nya möjligheter som öppnar sig genom nästa generations Internet, den s.k. "semantiska webben", att diskuteras.

Lärteknologistandarder i praktiken. Användning, problematik etc.

FÖREDRAGSHÅLLARE: Fredrik Rexhammar, Contento Svenska AB

ABSTRACT: Hur används olika standarder idag? Vilka standarder används och med vilket resultat? Vad bör jag som beställare respektive leverantör tänka på när vi använder standarder. Vi varvar med några aktuella exempel för att visa på hur man kan dra nytta av standarder i det praktiska arbetet med att utveckla e-Learning.

Anmälan sänds till Monica Ståhl Forsberg e-post: monica.stahl@sis.se

Se vidare TK450.

Informationsansvarig: Fredrik Paulsson

No comments
Enter your comment:

Author: