The Knowledge Management Research Group

En workshop om "workbook-metoden" på Designhögskolan i Kalmar-Nybro 15-16 maj 2003

"För två år sedan startade vi vårt Designprogram 120p och då beslöt vi att använda oss av metoden som den bärande pedagogiken genom hela utbildningen.

Eftersom vår utbildning har en annan struktur och annat innehåll än många andra designutbildningar insåg vi vikten att använda en pedagogik som bygger ihop gestaltning/form och teori. Utbildningen har i grunden ett forskande förhållningssätt med ett omfattande inslag av teori.

Målet har också varit att tydliggöra den gestaltande processen för studenterna utifrån deras individuella perspektiv och genom det skapa en insikt hos var och en om sin egen utveckling.

Erfarenheterna har varit mycket positiva och vi har utvecklat metoden vidare som ett tydligt styrinstrument både när det gäller studentens egen syn på sitt arbete/utveckling och vid bedömning av projektarbeten. Naturligtvis finns det en hel del som går att utveckla vidare.

Därtill är det av stort intresse att se om metoden är användbar för andra utbildningsområden än design.

Vi har under de senaste två åren haft kontakt med några andra skolor, både i Sverige och övriga Norden, och fått många positiva reaktioner.

Med fyra års erfarenheter av workbook-metoden tycker vi att det vore intressant att få möta andra lärare som arbetar med liknande metoder till exempel portofoliometoden och inom andra utbildningar för att delge varandra erfarenheter."

Designhögskolan i Pukeberg:

http://www.humsam.hik.se/program/design2/index.htm

Dokumentation

En sammanfattning av gruppernas diskussioner

Klicka på bilderna för att förstora.

$LinkAlt$LinkAlt
$LinkAlt$LinkAlt
$LinkAlt
No comments
Enter your comment:

Author: