The Knowledge Management Research Group

Mikael Thesis - details

Omslagets framsida:

KTH-logo med skolans namn på engelska eller svenska

From Interoperability to Harmonization in Metadata Standardization
Designing an Evolvable Framework for Metadata Harmonization

Mikael Nilsson

Doctoral Thesis in Media Technology

Information på ryggen:

Mikael Nilsson
From Interoperability to Harmonization in Metadata Standardization
KTH 2010

Information på baksidan:

TRITA-CSC-A 2010:15
ISSN 1653-5723
ISRN KTH/CSC/A--10/15--SE
ISBN 978-91-7415-800-7

www.kth.se

Till tryckeriet

Titel: From Interoperability to Harmonization in Metadata Standardization
Eventuell underrubrik: Designing an Evolvable Framework for Metadata Harmonization
Författare: Mikael Nilsson
Typ av avhandling: Doktorsavhandling
Forskarutbildningsämne: Media Technology
Upplaga: 500?
Omslag: med bild, mattlaminerat
Antal sidor: 235
Antal färgbilder i inlaga: 3, sid 1, 101, 105
Tumgrepp före sidorna: 131, 139, 163, 173, 185, 201, 215

TRITA-CSC-A 2010:15
ISSN-1653-5723
ISRN-KTH/CSC/A--10/15--SE
ISBN: 978-91-7415-800-7

Teknologie Doktorsexamen, Onsdagen den 15 december 2010 klockan 13.00, Sal F3, Lindstedsvägen 26, KTH Campus, Stockholm.
Dag, datum, år, klockslag och plats för framläggande, och om det är Teknologie/filosofie doktorsexamen.

(Eftersom skolan också formellt sett är en del av SU ska NADA- samverkanslogon vara med på försättsbladet, försättsbladets mall finns på tryckeriet.
Försättsbladet brukar vi även använda som spikblad med abstract på baksidan).

Vid leverans behöver tryckeriet:

Leveransdag: 16 nov.
Leveransadress:
Godsmottagare: Ambjörn Naeve.
Fakturareferens: mini KTHCSC

No comments
Enter your comment:

Author: