The Knowledge Management Research Group

DC2007APpapper

 1. Configurable > fixed, generic
 2. Behöver maskinläsbart format för profiler, configurable > profiler.
 3. Här är en implementation av configurable: Graph pattern + form model + SHAME (för RDF)
 4. Konsekvenser för DC

Terminologi

AnnP = enligt D3.2
DSP = Description Set Profile
AppP = DSP + dokumentation (requirements, usage notes, domain model, etc)

Vi hoppas

AnnP > DSP

Att göra

 • Dra ner på requirements (?)
 • Fokusera på exempel (Matthias)
 • korta ner diskussionen om framförallt fresnel och xforms (kan gärna nämnas dock, Mikael)
 • och göra om kap 3 till mer en jämförelse med AppP (Mikael)
 • minska eller ta bort 3.5 ( Klart! Fredrik)
 • utöka kap 5 till att ge screens och mer info om shame ( Klart! Fredrik )
 • minska/skriv om 4.3 ( Klart! Matthias )

Små form saker

 • Ingen automat-genererad numrering av kapitel. Vi behåller dock detta till precis innan vi skickar in
 • Referenser kan heller inte göras "automatiskt" utan måste fixas manuellt, exempel finns i mallen. Fixas också just innan vi submittar
 • Abstract är nu 150 ord, övre gräns för detta är 150 ord
No comments
Enter your comment:

Author: