Related online material


My books

 • Ackner, J., (Ed.), Teknik och natur för alla: Uppslagsbok i astronomi, kemi, geologi, meterologi och fysik, Översättare: Lars Hedlund, Sten Söderberg och Nils Åkerman, Rabén och Sjögren, 1971 (1968).
 • Asimov, I., Lägg till en dimension, Originalets titel: Adding a Dimension by Doubleday & Company, Inc., 1964, Översättare: Lars-Gunnar Larsson, Tema, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1967.
 • Barnett, L., Einstein och Universum, Tredje Upplagan, Förord av Albert Einstein, Amerikanska originalets titel: The Unverse and Dr. Einstein, Översättning av Edvin Thall, Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm, 1963 (1950),
 • Bodanis, D., E = mc2 : Historien of världens mest kända ekvation, Norstedts Förlag, Stockholm, 2001 (2000), ISBN 91-1-300902-8.
 • Casti, J. L., Would-be Worlds: How Simulation is Changing the Frontiers of Science, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997, ISBN 0-471-12308-0.
 • Crease, R. P., The Great Equations - Breakthroughs in Science from Pythagoras to Heisenberg, W. W. Norton & Company Inc., New York, 2008, ISBN 978-0-393-06204-5.
 • Gamov, G., Ett två tre ... oändligheten: Vetenskapliga fakta och spekulationer, De senaste upptäckterna och den historiska bakgrunden till vår tids matematiska, fysiska och astronomiska världsbild, Översättning av Erik R. Ygberg, Andra upplagan, Bokförlaget Aldus/Bonnier, Stockholm, 1964 (1949, 1962).
 • Gamov, G., Universums skapelse, Översättning av Conrad Lönnqvist, Bonniers, 1958 (1952).
 • Gamov, G., Gravity, Science Study Series, Doubleday Anchor Books, Garden City, New York, 1962, Library of Congress Catalog Card Number: 62-8840.
 • Greene, B., Ett utsökt universum: Supersträngar, dolda dimensioner och sökandet efter den slutgiltiga teorin, Norstedts Förlag, Stockholm, 2001 (1999), ISBN 91-1-300766-1.
 • Hall, T., Människan inför kosmos, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1966.
 • Hughes, D. J., Den fantastiska neutronen, Andra upplagan, Originalets titel: The Neutron Story, Till svenska av Lennart Edberg, Bokförlaget Prisma, Stockholm, 1962 (1959).
 • Kaku, M., Hyperspace: A Scientific Odyssey Through Parallel Universes, Time Warps, and the 10th Dimension, Anchor Books, Doubleday, 1995 (1994), ISBN 0-385-47705-8.
 • Lidfors, B., Naturvetenskapliga Kåserier, Aktiebolaget Framtidens Bokförlag, Malmö, 1908.
 • Lovell, B., Vad vi vet om universum, Översättare: Karl Erik Hedström, Tema, Gleerups Lund, 1968 (1966).
 • Murchie, G., Music of the Spheres: The Material Universe, from Atom to Quasar, Simply Explained, Volume I, The Macrocosm: Planets, Stars, galaxies, Cosmology, Dover Publications, Inc., New York, 1967 (1961), SBN 486-21809-0.
 • Murchie, G., Music of the Spheres: The Material Universe, from Atom to Quasar, Simply Explained, Volume II, The Microcosm: Matter, Atoms, Waves, Radiation, Relativity, Dover Publications, Inc., New York, 1967 (1961), SBN 486-21810-4.
 • Murchie, G., The Seven Mysteries of Life: An Exploration in Science and Philosophy, Houghton Mifflin Company, New York, 1978, ISBN 0-395-30537-3.
 • Oseen, C. W., Atomistiska Föreställningar i Nutidens Fysik: Tid, Rum och Materia, Femton Föreläsningar, Tidskrift för Elementär Matematik, Fysik och Kemi, Tvångsfria Tilläggshäften, I, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., Uppsala 1919.
 • Price, H., Time's Arrow and Archimedes' Point: New Directions for the Physics of Time, Oxford University Press, 1997 (1996), ISBN 0-19-511798-0.
 • Rothman, T., Instant Physics: From Aristotle to Einstein, and Beyond, A Byron Preis Book, Fawcett Columbine, New York, 1995, ISBN 0-449-90697-3.
 • Schwartz, J., McGuinness, M., Einstein for Beginners, Pantheon Books, New York, 1979, ISBN 0-394-73801-2.
 • Scientific American, The Physics of Everyday Phenomena, With an Introduction by Jearl Walker, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1979, ISBN 0-7167-1126-5.
 • Toben, B., Space-Time and Beyond: Towards and explanation of the unexplainable, E. P. Duttonand Co., Inc., New York, 1974, ISBN 0-525-47399-8.
 • Walker, J., The Flying Circus of Physics - With Answers, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1977 (1975), ISBN 0-471-02984-X.
 • Zee, A., Fearful Symmetry: The Search for Beauty in Modern Physics, Collier BOoks, Macmillan Publishing Company, New York, 1989 (1986), ISBN 0-02-040911-7.


Page last modified by May 05, 2005, at 02:34 PM