Related online material


My books

  • Bjurulf, Heikensten, Enhetsskolans Räknebok, Femte Årskursen, Svenska Bokförlaget Norsteds, Stockholm, 1961.
  • Dahl, K., Nordqvist, S., Matte med Mening - Tänka Tal och Söka Mönster, Tredje Upplagan, Alfabeta Bokförlag, 1995, ISBN 91-7712-410-3.
  • Dahl, K., Den Fantastiska Matematiken, Bokförlaget T. Fischer & Co., 1995 (1991), ISBN 91-7054-745-9.
  • Enzensberger, H. M., Sifferdjävulen: En bok att stoppa under huvudkudden för alla som är rädda för matematik, Översättning: Barbro Lagergren, Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm, 1997, ISBN 91-7712-782-X.
  • Laksov, D. (Ed.), Välj specialarbete i matematik: En samling uppgifter med teman från högskolemiljö, anpassade till kursplanen för gymnasieskolans N-linje. Framtagna inom ramen för FRN-projektet "Information om högskolan i gymnasiet", Försöksupplaga, Norsteds Tryckeri, Stockholm, 1988, ISBN 91-7970-317-8.
  • Rydén, Frank, Norgren, Bjurulf, Folkskolans Räknebok, Femte klassens kurs, Sjunde upplagan, Utgiven av Hedvig Norgren och Ragnar Bjurulf, Svenska Bokförlaget Norsteds, Stockholm, 1958.
  • Stenmark, J. K., Thompson, V., Cossey, R., Family Math, Lawrence Hall of Science, the Regents, University of California, 1986, ISBN 0-912511-06-0.
  • Ulin, B., Engagerande Matematik - genom spänning, fantasi och skönhet, Ekelunds Förlag, AB, 1996, ISBN 91-7724-724-8.
  • Wigforss, Roman, Nordfeldt, Räknelära, Häfte 2b, Andra terminen av andra skolåret, Bergvalls Förlag, 1952.


Page last modified by May 05, 2005, at 02:34 PM