Related online material


My books

  • Hallén, E., Elektricitetslära, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, Uppsala, 1953
  • Hemenway, C. L., Henry, R. W., Caulton, M., Physical Electronics, Second Printing, Revised, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1962, Library of Congress Catalog Card Number: 62-15177.
  • Larsson, H., Elektronik för nybörjare, Den elektriska strömmens egenskaper och uppförande och radions grundprinciper, Teknik för alla Handbok nr. 22, Tekniska Förlags AB, Stockholm, 1958.
  • Maxwell, J. C., A Treatise on Electricity & Magnetism, Volume 1, Unabridged Third Edition, Dover Publications, Inc., New York, 1954 (1891), ISBN 0-486-60636-8.
  • Maxwell, J. C., A Treatise on Electricity & Magnetism, Volume 2, Unabridged Third Edition, Dover Publications, Inc., New York, 1954 (1891), ISBN 0-486-60637-6.
  • Papas, C. H., Theory of Electromagnetic Wave Propagation, Dover Publications, Inc., New York, 1988 (1965), ISBN 0-486-65678-0.


Page last modified by May 05, 2005, at 02:34 PM